Onze werkwijze

Hoe wij onze Wagyu-runderen houden en hoe wij voor onze dieren zorgen, willen we graag met u delen. Het dierenwelzijn, een goede leefomgeving en goed voedsel vinden wij erg belangrijk. Wij hebben onze werkwijze hieronder omschreven en verder nodigen wij u graag uit op onze boerderij om met eigen ogen te zien hoe de Wagyu-runderen bij ons leven in De Koeientuin.

 

Als kudde bij elkaar
De Wagyu’s worden gehouden als een kudde zoogkoeien, waarvan de kalveren minimaal 9 maanden SONY DSCbij hun moeder lopen. De kudde is hoofdzakelijk zomerkalverend. In de zomer (mei-okt/nov) lopen ze buiten in het weiland, deels op een stuk aardkundig monument wat door zijn kweekruggen moeilijk te bewerken is met moderne machines. Daarnaast lopen ze op regulier grasland waar zo nodig structuurrijk hooi kan worden bijgevoerd. De moederdieren kalveren voornamelijk zelfstandig af in het weiland. De kalveren lopen en drinken direct bij hun moeder, maar wij zorgen zelf voor een extra fles biest van een geënte koe met antistoffen zodat we zeker weten dat het kalf een goede start maakt. Daarna neemt de moeder de zorg over. Als het kalf op latere leeftijd behoefte heeft aan krachtvoer, worden ze bijgevoerd door middel van een zoogkalveren voerbak.

Twee maanden na afkalveren worden de moederdieren gedekt door natuurlijke dekking van een stier. Hier gaat onze voorkeur naar uit. Maar tevens wordt gebruik gemaakt van K.I. Dit is noodzakelijk voor de spreiding van de bloedlijnen. Met de fokkerij proberen wij het traditionele fokdoel vast te houden door te fokken op kwaliteit en smaak.

 

De Koeientuin
Als het in het land te nat wordt (medio okt-nov) gaan de Wagyu’s als gehele kudde lopend over de openbare weg naar huis, waar ze gehuisvest worden in onze Koeientuin. De Koeientuin is een door ons zelf ontwikkelde vrijloopstal met daarin geplaatst tussen de steunpilaren rijen hoogstam fruitbomen. De koeien lopen op 50 cm geschredderd snoeihout (waarvan de grove delen uitgezeefd worden voor biobrandstof). Deze bodem wordt door de koeien belopen en bemest en door ons gecultiveerd om er zo zuurstof in te brengen, zodat het composteringsproces op gang komt. Om een gelijkmatige bemesting van de bodem te realiseren, hebben wij verplaatsbare waterbakken en voerwagens in de stal geplaatst. Als alle houtsnippers gecomposteerd zijn, hebben we als restproduct een bijzonder voedzame compostsoort die verrijkt is met koemest.

Er heerst een optimaal klimaat in de stal die valt te sturen met de beweegbare zijwanden en dakventilatie. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van daglicht zodat alleen de nachtverlichting noodzakelijk is.

 

Massage
In Japan werden de Wagyu’s gemasseerd omdat _MG_7478ze daar weinig lichaamsbeweging kregen. De massage moest voorkomen dat ze stijf zouden worden. Bij ons op de boerderij is massage eigenlijk niet nodig, omdat de dieren vrij rondlopen en daardoor genoeg lichaamsbeweging krijgen.  Toch kunnen ze een heerlijke massage met de rugborstel wel waarderen. Voor een handmatige behandeling hebben we geen tijd. (Masseurs die zich willen uitleven zijn altijd welkom!)

 

Afmest periode
De mannelijke dieren worden op jonge leeftijd gecastreerd (van stier naar os), dit zodat ze langzamer groeien en de geprezen marmering van het vlees tot stand komt.  Dit alles om de slachtkwaliteit van de vrouwelijke dieren te benaderen.  De dieren leven als kudde bij elkaar. Na zo’n 2,5 jaar worden de mannelijke dieren op een afmest rantsoen geplaatst. Dit bevat wederom structuurrijk hooi wat gewonnen is van land met een uitgestelde maaidatum, zogenaamd vogeltjesland. Daarnaast krijgen ze een uitgebalanceerde  krachtvoermix die speciaal samengesteld is om de bijzondere smaak en de onverzadigde vetten in het vlees te versterken. De bestanddelen uit het krachtvoer zijn GMO-vrij en hoofdzakelijk bijproducten, die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, zodat ze geen productieve landbouwgrond aan onze voedselketen onttrekken.

Na ca. 3 jaar zijn de Wagyu ossen klaar voor de slacht. De dieren worden door ons zelf weggebracht naar het slachthuis. Ze zijn eerder die maand al rondgereden in de veewagen, om ze te laten wennen aan het vervoer. Ze worden vroegtijdig aangevoerd op het slachthuis, zodat ze kunnen herstellen van het vervoer, alvorens ze geslacht worden. We proberen hiermee te bereiken dat de dieren stressvrij geslacht worden, wat de kwaliteit, houdbaarheid en smaak ten goede moet komen.

 

Verwerken Wagyuvlees
We hebben nadrukkelijk gezocht naar een slachthuis dicht bij ons in de buurt (30 km), zodat transport zo beperkt mogelijk is. Het slachthuis is uiteraard gecertificeerd en slacht naast al hun andere runden, alleen Wagyu-runderen van Het Koeienhuis. Doordat het vlees onmiskenbaar herkenbaar is als Wagyu, weten wij zeker dat wij ons eigen vlees verwerken. Het karkas wordt uitgebeend en laten we daarna 2 tot 3 weken rijpen in vacuüm. Daarna wordt het door onszelf verwerkt in samenwerking met een slager bij een vleesverwerkingsbedrijf (op 16 kilometer van huis). Wij zijn daar van het begin tot het einde helemaal zelf bij. En ook het gemalen vlees (burgers en gehakt) worden handmatig door onszelf gemaakt. Alles wordt door ons verpakt en gestickerd. Wij kunnen met 100% zekerheid garanderen dat ons vlees 100% Wagyu-vlees is van eigen runderen.